Projekty

Projekty

ZŠ Jílovská - Šablony OPJAK1

1. 7. 2023

Registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0006442

Digitalizujeme školu

Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1

Odborné učebny pro rozvoj KK v základní škole Jílovská, Praha 4

CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002208 Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O2 Chytrá škola

Naše škola je zapojena do grantového programu O2 Chytrá škola.

MAP III

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 4 - MAP III.

OPEN 58

Projekt OPEN 58, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093 je spolufinancován Evropskou unií.

Národní plán doučování

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

ZŠ Jílovská - Modernizace zařízení a vybavení školy s ohledem na jedinečnost každého žáka

Reg. č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000551 Spolufinancováno Evropskou unií

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

výzva č. 02_16_023 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005112 Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Šablony II ZŠ Jílovská

výzva č. 02_16_023 REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0013279 Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt - Modernizace kuchyňky

Reg. č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/17_054/0001002 Spolufinancováno Evropskou unií.

Šablony III ZŠ Jílovská

Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020263 Projekt je spolufinancován Evropskou unií.