Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Zápis do 1. třídy se koná


L:\zápis\zapis_obr.jpg 

ve středu 12. 4. 2023 14.00 – 18.00 hod.  

ve čtvrtek 13. 4. 2023 14.00 – 18.00 hod. 

v budově ZŠ Jílovská 1100. 

Náhradní termín pro předem omluvené děti je 19. 4. 2023 13.00 – 15.00 hod. 

Zápis pro ukrajinské děti proběhne v červnu 2023. 

K zápisu se dostaví děti nar. 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 i v případě, budou-li žádat o odklad. Rodiče dětí, kterým byl povolen v loňském školním roce odklad školní docházky, se dostaví k opakovanému zápisu.

Potřebné dokumenty: občanský průkaz zákonného zástupce rodný list dítěte a doklad o trvalé adrese dítěte (stačí čestné prohlášení) , u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu, doklad o bydlení. 

Zápis bude probíhat prezenční formou řízeného rozhovoru paní učitelky s dítětem, s využitím zaslání online přihlášky a volbou termínu a času. K úspěšnému zvládnutí zápisu můžete svým dětem pomoci: 

  • rozvíjením grafomotoriky (kreslení, modelování, vázání tkaničky, podporujte tělesnou zdatnost, ..) 
  • rozvíjením slovní zásoby (čtěte svému dítěti pohádky, povídejte si, zpívejte, trénujte básničky..) 
  • trénováním správné výslovnosti při logopedických potížích 
  • rozvíjením předmatematické gramotnosti (geometrické tvary, počítání do 10...) 
  • vedením k samostatnosti, trpělivosti a slušnému chování (pozdravit, omluvit se, představit se, znát své bydliště, jména rodičů,... )

Informace k zápisu do prvních tříd, aneb co je dobré vědět dříve než...


Nebo ještě možná zkuste bližší informace o výuce na škole.