Zaměstnanci

Zaměstnanci

Provozní zaměstnanci

Dana Černochová

hospodářka školy

Alena Hloušková

vedoucí školní jídelny

Milan Juska

školník

Martin Posker

správa ICT

Mgr. Jana Pužmanová

pověřenec GDPR

Ing. Marcela Spilková

ekonomka školy

Ing. Jiřina Závodská

administrativní pracovnice

241 493 212 linka 23