Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program „Vzdělání pro život“ má za cíl nabídnout všem žákům školy kvalitní vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a připravit žáky na další život. Prostředkem ke splnění tohoto cíle je výuka založená na tradičních metodách doplněná o moderní prvky a metody výuky.

Škola je zaměřena na matematiku, přírodovědné předměty, informatiku a cizí jazyky. Jedná se o oblasti, které jsou rodiči nejvíce žádány a v dalším životě pro každého člověka nepostradatelné. Zaměření na tyto oblasti je patrné v celém školním vzdělávacím programu, ve všech vzdělávacích oblastech.

Pro třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a třídy s rozšířenou výukou cizího jazyka, vznikly přílohy školního vzdělávacího programu „Vzdělání pro život – rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů“ a „Vzdělání pro život – rozšířená výuka cizího jazyka“.