Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky na škole jsou organizovány ve spolupráci s Klubem rodičů

Cena za kroužky (pokud není uvedeno v přehledu jinak) je 300 Kč za 45 min. (1 vyučovací hodina), 400 Kč za pololetí a hodinu týdně, 600 Kč za pololetí a hodinu a půl týdně, 800 Kč za dvě hodiny, 1600 Kč za 4 hodiny a pololetí týdně. Kroužky je možné platit bezhotovostně, převodem na účet (č. ú.: 73686349/0800). V takovém případě uveďte u platby variabilní symbol kroužku (uveden v přehledu kroužků) a do zprávy pro příjemce jméno žáka. Potvrzení o zaplacení předejte vedoucímu kroužku.
V cenách kroužků nejsou zahrnuty náklady na materiál.


Přehled kroužků pořádaných při KRŠ:

Přehled zájmových kroužků na školní rok 2023/24 - 2. pololetí


Nabídka kroužků externích subjektů pro žáky ZŠ Jílovská:

Angličtina - jazyková škola Libere

Inline bruslení

Gymnastika

Olymp Florbal

Kroužek řemesel a kutilství - úterý 14:00-15:00

Florbal - Flobo

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SŠ

Sportovní a míčové hry

Věda nás baví - 2. pololetí

Robotika s legem - pondělí 13:00-14:00

Kroužek vědeckých pokusů


Nabídka příměstských táborů externích subjektů

Letní příměstský sportovní tábor


Nabídka kroužků vedených našimi učiteli konané mimo budovu školy:

Podvodní hokej - kroužek na Zeleném pruhu (paní uč. Hnilicová)

Plavání - kroužek na Zeleném pruhu (pan uč. Döllinger)

Moderní pětiboj - kroužek konaný na Zeleném pruhu (pan uč. Döllinger)