Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky na škole jsou organizovány ve spolupráci s Klubem rodičů

Cena za kroužky (pokud není uvedeno v přehledu jinak) je 300 Kč za 45 min. (1 vyučovací hodina), 400 Kč za pololetí a hodinu týdně, 600 Kč za pololetí a hodinu a půl týdně, 800 Kč za dvě hodiny, 1600 Kč za 4 hodiny a pololetí týdně. Kroužky je možné platit bezhotovostně, převodem na účet (č. ú.: 73686349/0800). V takovém případě uveďte u platby variabilní symbol kroužku (uveden v přehledu kroužků) a do zprávy pro příjemce jméno žáka. Potvrzení o zaplacení předejte vedoucímu kroužku.
V cenách kroužků nejsou zahrnuty náklady na materiál.


Přehled kroužků pořádaných při KRŠ:


Přehled zájmových kroužků na školní rok 2022/23 - 2. pololetí

Nabídka kroužků externích subjektů pro žáky ZŠ Jílovská:

Kurz inline bruslení

Kroužek florbalu - Olymp, 2. pololetí

Kroužek florbalu - Flobo Praha

Kroužek angličtiny - jazyková škola LIBERE

Top Dance Prague – Taneční škola Ivy Langerové

Judo Academy

Kroužek robotiky RoboCity

Kroužek robotiky KIDDUM

Sportovní kroužek miniházené

Sportovní hry

Veselá věda

Věda nás baví s Albíkem

Gymnastika pro děti

Kutil junior