Zaměstnanci

Zaměstnanci

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Monika Bínová

kariérový poradce

Mgr. Vladimíra Havelková

Mgr. Vladimíra Havelková

výchovný poradce pro II. stupeň

Mgr. Monika Hercegová

školní psycholog

Mgr. Martina Kudějová

metodik prevence pro II. stupeň

Mgr. Daniela Nešporová

speciální pedagog

Mgr. Anežka Novotná

Mgr. Anežka Novotná

zást. ředitele pro inkluzivní vzdělávání a školní por. pracoviště; výchovný poradce pro I. stupeň

241 493 212 linka 24
Mgr. Lenka Zelená

Mgr. Lenka Zelená

metodik prevence pro I. stupeň

241 493 212 linka 41