Zaměstnanci

Zaměstnanci

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Monika Bínová

kariérový poradce

241 493 212 linka 69
Mgr. Vladimíra Havelková

Mgr. Vladimíra Havelková

výchovný poradce pro II. stupeň

Mgr. Monika Hercegová

školní psycholog

Andrea Le Garrec, DiS.

sociální pedagog

Mgr. et Mgr. Daniela Nešporová

speciální pedagog

241 493 212 linka 28
Mgr. Anežka Novotná

Mgr. Anežka Novotná

zást. ředitele pro inkluzivní vzdělávání a školní por. pracoviště; výchovný poradce pro I. stupeň

241 493 212 linka 24

Mgr. Zuzana Zachová

metodik prevence pro II. stupeň

241 493 212 linka 43
Mgr. Lenka Zelená

Mgr. Lenka Zelená

metodik prevence pro I. stupeň

241 493 212 linka 41