Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracovištěVedoucí ŠPP:Mgr. Anežka Novotná
Výchovní poradci:Mgr. Anežka Novotná (1. stupeň)

Mgr. Vladimíra Havelková (2. stupeň)
Metodici prevence: Mgr. Lenka Zelená (1. stupeň)

Mgr. Zuzana Zachová (2. stupeň)    
Kariérový poradce:Mgr. Monika Bínová  
Školní psycholog:Mgr. Monika Hercegová
Speciální pedagog:Mgr. Daniela Nešporová
Sociální pedagog:Andrea Le Garrec, DiS.

Konzultace po předchozí domluvě (el. žákovská knížka, e-mail, popř. telefonicky) - viz kontakty.


Rozsah činnosti:
Poskytování služeb a poradenské pomoci žákům, zákonným zástupcům a pedagogům především v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných žáků, podpory žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi, podpory sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek a  kariérového poradenství.

Žáci a zákonní zástupci se mohou obrátit na kteréhokoliv pracovníka školního poradenského pracoviště v době konzultačních hodin, popř. prostřednictvím elektronické žákovské knížky, popř. kontaktů uvedených na webových stránkách školy.
Dále se mohou obrátit na vedoucího školského poradenského pracoviště, který doporučí další postup

Pedagogové se přednostně obracejí na školního psychologa, výchovného poradce, popř. metodika prevence (1. stupeň /2 .stupeň)