Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracovištěKonzultační hodiny
(po přechozí domluvě)
Vedoucí ŠPP:Mgr. Anežka Novotná
v pracovní dny 7:30 - 15:00
Výchovní poradci:Mgr. Anežka Novotná (1. stupeň)st 13:00 - 14:00

Mgr. Vladimíra Havelková (2. stupeň)čt 15:30 - 16:30
Metodici prevence: Mgr. Lenka Zelená (1. stupeň)po 13:30 - 14:30

Mgr. Martina Kudějová (2. stupeň)    po 15:00 - 16:00
Kariérový poradce:Mgr. Monika Bínová  st 7:00 - 7:45
Školní psycholog:Mgr. Monika Hercegovást a čt dle tel. domluvy
Speciální pedagog:Mgr. Daniela Nešporová

Konzultace po předchozí domluvě (el. žákovská knížka, e-mail, popř. telefonicky) - viz kontakty.


Rozsah činnosti:
Poskytování služeb a poradenské pomoci žákům, zákonným zástupcům a pedagogům především v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných žáků, podpory žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi, podpory sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek a  kariérového poradenství.

Žáci a zákonní zástupci se mohou obrátit na kteréhokoliv pracovníka školního poradenského pracoviště v době konzultačních hodin, popř. prostřednictvím elektronické žákovské knížky, popř. kontaktů uvedených na webových stránkách školy.
Dále se mohou obrátit na vedoucího školského poradenského pracoviště, který doporučí další postup

Pedagogové se přednostně obracejí na školního psychologa, výchovného poradce, popř. metodika prevence (1. stupeň /2 .stupeň)