Zaměstnanci

Zaměstnanci

Třídní učitelé

1. třídy
1.A Mgr. Jitka Podzimková
1.B Lada Kvapilová
1.C Mgr. Anežka Novotná
 
2. třídy
2.A Mgr. Veronika Joklová
2.B Mgr. Jana Velátová
2.C Mgr. Zuzana Vacková
 
3. třídy
3.A Mgr. Michala Havlíčková
3.B Ing. Viktoria Gallie
3.C Barbora Palečková
 
4. třídy
4.A Mgr. Ivana Karlová
4.C Mgr. Jitka Danišová
 
 
5. třídy
5.A Mgr. Věra Kordíková
5.B Mgr. Jana Juříková
5.C Mgr. Lenka Zelená
 
6. třídy
6.A Mgr. Hana Šmejkalová
6.B Mgr. Tereza Dragounová
6.C Mgr. Miriam Valečková
6.D Mgr. Markéta Puci
7. třídy
7.A Mgr. Tomáš Döllinger
7.B RNDr. Helena Poštulková
7.C Mgr. Monika Bínová
7.D Mgr. Kateřina Turnová
8. třídy
8.A Oldřiška Zachová
8.B Mgr. Blanka Lásková
8.C Mgr. Markéta Bílková
8.D Mgr. Martina Kašparová
9. třídy
9.A Mgr. Vladimíra Havelková
9.B Mgr. Zuzana Semanová
9.C Ing. Eva Sladovníková
9.D Mgr. Martina Šilhánová