Zaměstnanci

Zaměstnanci

Vychovatelé ŠD

Jana Bambasová Švarcová

Jana Bambasová Švarcová

Bc. Marta Blažková

Bc. Marta Blažková

Petra Strnadová

Petra Strnadová

vedoucí vych. školní družiny

241 493 212 linka 18