Zaměstnanci

Zaměstnanci

Asistenti

Mgr. Klára Beránková

Bc. Marta Blažková

Bc. Marta Blažková

Mgr. Jana Brtnová

Mgr. et Mgr. Pavla Cohen

Kateřina Minářová

Kateřina Minářová

Mgr. Olha Tabachnyk

ukrajinský asistent pedagoga