Zaměstnanci

Zaměstnanci

Asistenti

Mgr. Klára Beránková

Bc. Marta Blažková

Bc. Marta Blažková

Mgr. Jana Brtnová

Mgr. et Mgr. Pavla Cohen

Kateřina Minářová

Kateřina Minářová

Mgr. Marie Samková

Lenka Šimáčková

Mgr. Olha Tabachnyk

ukrajinský asistent pedagoga