Výsledky školy

Výsledky školy

Výsledky žáků v šetření TIMSS 2023

Mezinárodního šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) se v roce 2023 zúčastnili žáci 4.A a 4.C, testovány byly jejich znalosti a dovednosti z matematiky a přírodovědy.  V porovnání s ostatními zapojenými školami si naši žáci vedli skvěle.

Školní zpráva TIMSS 2023 - Hlavní šetření, 4. ročník

 Výsledky žáků v celostátních srovnávacích testech Scio, Kalibro, InSpis

Každoročně se škola zapojuje do srovnávacích testů.
Škola získala ocenění společnosti SCIO:

Výsledky žáků v Jednotné přijímací zkoušce společnosti Cermat

Jednotná příjímací zkouška 2023

Naši žáci dosáhli nadprůměrného výsledku v českém jazyce a zejména v matematice. Nadprůměrní byli v přijímacích zkouškách jak na 4leté obory, tak na 6letá a 8letá gymnázia. Na 4leté obory vykonalo jednotnou přijímací zkoušku v roce 2023 přes 80 našich žáků. Střední hodnota jejich skóre byla 70 % v českém jazyce (o 14 procentních bodů více než průměr za ČR) a 62 % v matematice (o 24 procentních bodů více než průměr za ČR) - viz tabulka níže.

Grafické srovnání výsledků našich žáků s výsledky žáků za celou ČR a kraj Hl. město Praha zde.

Výsledky  elektronického zjišťování 5., 7. a 9. ročníku český jazyk, matematika a anglický jazyk prostřednictvím inspekčního systému elektronického InSpis (školní rok 2021/2022)

Výsledky InSpis 2022 v pdf souboru
Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka v 9. ročnících (školní rok 2o19/2o20):

Výsledky testování SCIO anglický jazyk (školní rok 2o19/2o20):

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka v 5. ročnících (školní rok 2o18/2o19):

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka v 9. ročnících (školní rok 2o18/2o19):

Výsledky testování SCIO anglický jazyk (školní rok 2o18/2o19):

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka v 5. ročnících (školní rok 2o17/2o18):

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka v 9. ročnících (školní rok 2o17/2o18):

Výsledky testování SCIO anglický jazyk (školní rok 2o17/2o18):

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka v 5. ročnících (školní rok 2o16/2o17):

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka v 9. ročnících (školní rok 2o16/2o17):

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka v 7. ročnících (školní rok 2o15/2o16):

Výsledky testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE v 7 ročnících (školní rok 2o15/2o16):

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka v 9. ročnících (školní rok 2o15/2o16):

Výsledky testování anglického a německého jazyka v rámci projektu SCATE v 9 ročnících (školní rok 2o15/2o16):

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka v 5. ročnících (školní rok 2o14/2o15):

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka v 7. ročnících (školní rok 2o14/2o15):

Výsledky testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE v 5. a 7. ročnících (školní rok 2o14/2o15):

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka, anglického a německého jazyka v 9. ročnících (školní rok 2o14/2o15):

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka v 7. ročnících (školní rok 2o13/2o14):

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka v 9. ročnících (školní rok 2o13/2o14):