Aktuality

Aktuality

9.DÉ - Přehled plánovaných akcí

13. 5. 2024 |Informační sdělení

17.10. 2023    Řemesla živě, Novoměstská radnice                                  1. - 5. vyuč. hodina, sraz v 8 hodin před školou, návrat do školy ve 12:30 h., odpoled. semináře se konají

24.10. 2023    prezentace SŠ gastronomická a hotelová Vrbova              ve škole

26. a 27.10. 2023   podzimní prázdniny

7.11. 2023    Akademie řemesel – SOŠ technická, Zelený pruh        2. - 5. vyuč. hodina, odchod ze školy po 1. vyuč. hodině, návrat do školy ve 12:30 h., odpoled. výuka se koná

17.11. 2023   státní svátek

23.11. 2023    Schola Pragensis, Kongresové centrum Praha                   odchod ze školy ve 12 hodin, akce bude ukončena v 15 hodin v místě konání  

24.11. 2023   Příběh Velké války, Armádní muzeum na Žižkově                  2. - 6. vyuč. hodina, odchod ze školy po 1. vyuč. hodině

29.11. 2023    třídní schůzky, Děti dětem, sběr

5.12. 2023     Mikuláš                                                                                 organizují naše třídy pro žáky 1. stupně, dopoledne     

14.12.2023      Primární prevence                                                              3. a 4. vyučovací hodina, ve škole                                                  

19.12. 2023   Finanční gramotnost                                                           2. - 5. vyuč. hodina, ve škole

21.12.2023   Praha vánoční                                                     sraz v 8 hodin před školou 

31.1. 2024    A. Dvořák: Novosvětská                                                      Veřejná generálka orchestru FOK v Obecním domě. Cena 160,- , odchod ze školy po 1. vyuč. hodině

1.2. 2024   pololetní prázdniny

5.2. - 9.2. 2024   jarní prázdniny 

11.3.2024    náhradní focení na ročenku

15.3.2024    Botanická zahrada Troja: Exkurze do subtropů (skleník Fata Morgana)      sraz v 8 hodin před školou

26.3.2024    Bubnujeme s Petrem Šušorem

28.3. - 1.4.2024   Velikonoce

8.4. 2024      Jílovská laťka                                                                                6. vyučovací hodina

22.4.2024  Workshop o sexuálním násilí. Zajišťuje organizace Konsent.      4. - 6. vyuč. hod., škola

29.4. 2024  Neviditelná výstava, Novoměstská radnice                       odchod ze školy po 1. vyučovací hodině

30.4.2024   čarodějnický rej pro žáky 1. stupně                                   organizujeme s paní učitelkou Velátovou

4.5. - 12.5. 2024  Španělsko

15.5.2024   Planeta Praha, Centrum architektury a městského plánování + Botanická zahrada Albertov           sraz před školou v 8:00 hod.

17.5. 2024   primární prevence                                                              5. - 6. hod., škola

24.5.2024  Židovské muzeum: Hanin kufřík + návštěva synagog       sraz v 8 hod. před školou

27.5.2024 Stará čistička odpadních vod Bubeneč + Stromovka        sraz v 7:45 hod. před školou

28.5.2024 Plodnost jako dar,  Zdravé dospívání, přednáška             škola

29.5.2024 Muzeum Policie ČR, park Ztracenka a Folimanka        sraz v 8:00 hod. před školou

30.5.2024 Loděnice, Solvayovy lomy, Srbsko                                   celodenní výlet, sraz 8.15 hod. na vlakovém nádraží Praha Smíchov, návrat tamtéž v 15:46 hod.

31.5. 2024 Výtvarná dílna ve škole