Aktuality

Aktuality

Balíček okamžité pomoci Pražanům

21. 9. 2022 |Informační sdělení |

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením  řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.
Opatření spočívající v prominutí některé z úplat (stravné, poplatek za ŠD)  jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:
- příspěvek či doplatek na bydlení;
- okamžitou dávku v hmotné nouzi;
- přídavek na dítě;
- dávky pěstounské péče;
- čelí exekuci/insolvenci;
- po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou  na předepsaném formuláři (v příloze) do kanceláře školy v těchto termínech:
- do 30. 9. 2022 (pro prominutí poplatků od 1. 10. 2022)
- do 31. 10. 2022 (pro prominutí poplatků od 1. 11. 2022)

Bližší informace naleznete na:
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Balicek-pomoci-Prazanum/area12354
Máte dotazy? Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů