Aktuality

Aktuality

Den otevřených dveří 29. 3. 2023

24. 2. 2023 |Informační sdělení

Srdečně zveme na den otevřených dveří, který se koná 29. 3. 2023

Program dne otevřených dveří 29. 3. 2023

Dopoledne: 8,45 - 11 hod (možnost návštěvy v hodinách, informace k zápisu do 1.třídy)

Ukázka výuky 1. a 2. tříd:

2.,3. vyučovací hodina (8:55 – 10:45 hod.):                         učebny 1. a 2.tříd (přízemí, 3.patro)

Ukázka výuky 3. - 5. tříd

2. – 3. vyučovací hodina (8:55 – 10:45 hod.):                      učebny 3. - 5 tříd (2. a 3. patro)    

Informace k zápisu do  1. třídy                                           sborovna    11:00 hod.

V době 8:55 - 10:45 hod. (2. a 3. vyuč, hodina) je možno také navštívit kteroukoliv vyučovací hodinu 2. stupně školy. Tuto návštěvu je třeba z organizačních důvodů předem ohlásit (stačí těsně před návštěvou) v kanceláři školy.

Odpoledne: 15 - 17 hod. (ukázky práce žáků, informace k zápisu a profilaci)

Počítačové pracovny:                   1. patro (boční chodba)

Jazykové pracovny:                                                           1. patro - učebna Aj1 

Učebny fyziky, chemie, přírodopisu, jaz. učebna:               2. patro (boční chodba)

Ukázka učebny cvičná kuchyňka (financováno z projektu)    přízemí  u školní jídelny

Učebna polytechnické výchovy - školní dílna (financováno z projektu) přízemí

Práce ve školní družině                      přízemí

Představení poradenských služeb              pracovna školní psycholožky

Informace ke třídě s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky:      1. patro (boční chodba)  - průběžně

Informace k profilaci na cizí jazyky:            učebna Aj1 (1. patro) - průběžně

Informace k zápisu do 1. třídy                     sborovna    15:30, 16:30 hod.