Aktuality

Aktuality

Doplňující volby do školské rady

31. 8. 2022 |Informační sdělení

Na konci září se budou konat doplňující volby do rady školy za zákonné zástupce žáků. Tato volba proběhne elektronicky formou ankety v elektronické žákovské knížce. Pokud máte návrh na zástupce do školské rady, předejte jej třídnímu učiteli, popř. řediteli školy.