Aktuality

Aktuality

Pravidelná setkávání Stravovací komise

14. 2. 2023 |Jídelna |Mgr. Markéta Bílková |10x

Stravovací komise se na naší škole setkává v pravidelných intervalech.  Účastníky jsou pan ředitel, zástupci rodičů, školní kuchyně a pedagogů. Společně projednávají kroky vedoucí ke zlepšování služeb školního stravování a spolu s žáky vytvářejí pozitivní povědomí o práci ve školní jídelně.  Nově se naše škola zapojila do projektu Skutečně zdravá škola, jehož cílem je vařit zdravě, ekonomicky, pokud možno z lokálních surovin a v neposlední řadě docílit kooperace strávníků,  pracovníků školy a rodičů.

Spokojenost se školní jídelnou mohou rodiče vyjádřit nejen formou dotazníku na Nástěnce školy v elektronické žákovské knížce, ale i samotnou ochutnávkou jídel ve školní jídelně, kterou si mohou objednat prostřednictvím následujícího formuláře

Fotogalerie