Aktuality

Aktuality

Zapojení ZŠ Jílovská do stávky 27. 11. 2023

20. 11. 2023 |Informační sdělení

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na pondělí 27. 11. 2023 výstražnou jednodenní stávku.  Ke stávce se připojila většina pracovníků ZŠ Jílovská. Škola tedy bude v pondělí 27. 11. 2023 uzavřena. Ve výjimečných a odůvodněných případech mohou rodiče žáků 1. - 3. ročníku přihlásit své děti na tento den v době 8 - 15 hodin do školní družiny (výuka neprobíhá).
Důvody ke stávce jsou vysvětleny v dopise předsedy ČMOS PŠ:
https://skolskeodbory.cz/sites/skolskeodbory.cz/files/clanky/soubory/1700050528/dopis_skolskych_odboru_rodicum_-_14._11._2023.pdf

Zaměstnanci ZŠ Jílovská se ke stávce připojili především z důvodu obavy o zajištění nepedagogických pracovníků, jako jsou zaměstnanci školní jídelny, uklízečky a další administrativní pracovníci. Bez jejich kvalitní práce, které si na ZŠ Jílovská velmi vážíme, není možné provoz školy dostatečně zajistit. Dále máme obavu o kvalitu výuky, která může být v důsledku plánovaných změn ohrožena.

Věříme, že důvody stávky pochopíte.