Stránka třídy - 1.A

Stránka třídy - 1.A

STRÁNKY TŘÍDY 1.A

AKTUALITY:    

U PŘEDÁVÁNÍ POLOLETNÍHO VYSVĚDČENÍ BYLA V NAŠÍ 1.A TELEVIZE NOVA :-) https://zsjilovska.cz/aktuality/vysvedceni-u-devataku-a-prvnacku/sec~homepage   KLIKNOUT NA ODKAZ, NEBO SJEĎTE AŽ DOLŮ NA TÉTO STRÁNCE :-)

1/ TŘÍDNICKÉ HODINY - KVĚTEN -  6.5. a 20.5.2024Vážení rodiče a milé děti,  srdečně vás všechny zdravím v 1.A. 


 Vaše třídní Mgr. Veronika Joklová

-----------------------------------------

CO JSME PROBRALI TENTO TÝDEN,  JAKÉ MÁME ÚKOLY?

PO 13.5.

- Počítáme zpaměti 21/61 (příklady 11-...) - prvních 8 řádků

   - počítáme na stírací tabulky 

  - samostatná práce do lavice - šifra (+/- do 20)

  - PS 30/4

 - x

------------------------

ČJ - čtení listu (viz DÚ)

   - Písanka s. 40/celá str 

 - Školák Pepa 62/celá str

    - Písanka s. 41/OPIS VĚTY: Na jaře, na jaře, čáp jede v (slovo kočár nepíšeme, jen řekneme - neumíme "k")

---------------------------------

ÚT  14.5.

ČJ -  Školák Pepa 63/celá str, 64/celá str

   - Písanka 42/celá str - velké psací "I"

  - čtení s porozuměním (vybarvuji obrázek dle návodu)

     - Školák Pepa 66/celá strana (dětem bylo vysvětleno)

----

PRV -  části lidského těla, prsty na ruce, měsíce v roce, roční období (opakování)

   -

DÚ - NAUČIT SE POJMENOVAT PRSTY NA RUCE (ve čtvrtek testík)

------------------------------------

ST  15.5.

-  Počítáme zpaměti (dokončení s.21

   - PS 31/5,6,7,8

  - počítáme v lavici (s obrázkem) + řetízky

   -  x

---

ČJ - Školák s. 67/celá

   - pětilístek : MAMINKA

  - Diktát věty (nepodařilo se mnohým :-(   )

 - Čtecí list (nácvik pro DÚ)


-  Trénujte diktáty (max. 4 slova) 

    - Čtení - čtecí list

-----------------------------------

ČT  16.5.

ČJ - čtení - viz domácí úkol (MOC MOC VŠECHNY CHVÁLÍM !)  :-)

    - oprava diktátu

   - Velké psací "U" - Písanka s. 43/4 řádky

  -  x

--

PRV - malý testík (opakování - lidské tělo)

DÚ - x

------------------------------------

PÁ 17.5.

ČJ -  Školák Pepa 70/1,2

   - Diktát (dnes již naostro) - věta 

  - Písanka s 43/dokončení stránky + 44/3 řádky

DÚ -  čtení na víkend + Školák Pepa s. 69/1 (děti vyhledaly podle souřadnic 17 jmen. Vyberou si 10 jmen a tato přepíší do sešitu. Trénujeme psaní velkých písmen ve jménech)

---

- HRA na obchod (+/- do 20) + Hra: Ukaž svůj příklad

  - PS 32/ 1,3 + 33/ 11,12,13

 - x

------------------------------------------------------------------PŘEJI KRÁSNÝ VÍKEND :-) ----------------------------------------------