Stránka třídy - 1.A

Stránka třídy - 1.A

Zdravím všechny rodiče a žáky třídy 1.A!

CO NÁS ČEKÁ:

- 7.6. - FOCENÍ TŘÍD (foto = 50,- Kč - platba přes elektronickou žákovskou knížku)

- 7.6. - projektový den - STAVITEL VĚŽÍ -  jsme ve třídě

- 15.6. Jarmark (+ šikuláda) - odpoledne na školní zahradě

------------------------------------------------------------------------------

Fotky ze švp:

https://eu.zonerama.com/jiriajitka/Album/9819877?secret=8jR1YQSD1xaJmaAk6Iw99eH6n
http://jilovska.skolniakce.info/ 

------------------------------------------------------------------------------

- Prosím čtěte s dětmi každý den. Podepisujte úkoly. Ořezávejte pastelky a tužky každý den.

CO MÁME ZA SEBOU:

SLABIKÁŘ (SLA) - str. 3 - 92, str. 93

- zkoušíme diktát slov do sešitu, skládání slov a vět z písmenek, opis vět z tabule, přepis

PÍSANKA Č. 4 (PÍS) - str. 1- 25, str. 26

OSMISMĚRKY (nové) - str. 3 - 10,

PRAC.SEŠIT KE SLABIKÁŘI (PS SLA) - str. 1 - 42, str. 52 - 55

MATEMATIKA (MA) 2. díl: str. 5 - 50, str. 51

POČETNÍK (POČ)str. 1 - 27, str. 30 - 34, str. 35/1, str. 37 celá

PRVOUKA (Čs)str. 4 - 72, vyjmenovat měsíce v roce

ANGLIČTINA (AJ): učebnice: str. 2 - 27, str. 66 - 69, str. 30 - 45str. 48 - 51, str. 52

        pracovní sešit (PS): str. 64, 65 - 68, 77, 79, 81, 83, 85, str. 2 - 25, str. 28 - 43, str. 46 - 48, str. 49

odkaz pro AJ poslechy: https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_house_third?cc=cz&selLanguage=cs

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na viděnou

Jitka Podzimková