Stránka třídy - 2.B

Stránka třídy - 2.B

Zdravím příznivce 2.B!

Co nás čeká: 

 Učebnice  angličtiny do 3. třídy   -  zpráva v EŽK!  / platba do 30.5. 2024/

2.4.     Prosím o pravidelnou kontrolu hlav, ve třídě máme vši.

13.5. - 17.5.   Škola v přírodě

do 17.5.  Anketa v EŽK   -  prosím o vyjádření  - cvičení z ČJ  nebo cvičení z AJ  ve 3. třídě.

12.6.    Fotografování tříd

13.6.   Jarmark

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probírané učivo:     6.5.     -    10.5.

 MATEMATIKA: 2. díl

 - rýsování -  Děti musí mít ořezanou tužku č. 3 a pravítko.

- listy za DÚ  do  9.5.

- s.40/ 3,4 + s. 41 / 6

- s.40/ 2,4 + s.41/ 7,10 + - do 100

- s. 42/ 2,4 - někteří dokončí za DÚ    +   s. 45/ 8, 9 - seznámení s x : 9 - práce s tabulkou násobků

- s. 43/ 7 + kontrola cvičení

- procvičování - www.skolasnadhledem.cz.

 Minutovky 2:

- s. 26/ 51 b

- s. 28 / 55 abcd

 ČESKÝ  JAZYK: 

-  listy za DÚ do 9.5.

- uč.s. 85/ 7,8  + PS s. 30/ dokončení stránky

- PS s. 31/ 1,2  + vlastní názvy - měst, hor, řek, států  - práce se slovy

- PS s. 31/ 3,4,5 + analýza x syntéz slov - města

- PS s.32/ 1 + cvičení dole - nácvik psaní adresy a pozdravu

-  procvičování - www. skolakov.eu

Čítanka:  Čtení je třeba pravidelně trénovat!

- opakované čtení s. 98,99 + společná četba Radovanovy radovánky

- s. 101 + list o mamince

Písanka:

- s.26/ přepis vět  + názvy zeleniny

- s. 27/ dokončení všech cvičení

- s. 30/ přepis básně + rébusy

PRVOUKA:

- uč.s. 60 + PS s. 59

- filmy:  www. ctedu.cz

ANGLICKÝ  JAZYK: 

-  čtení příběhu za DÚ 

-  uč.s. 53 + PS s. 50

-  uč.s. 54 +  PS s.51

 https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_house_third?cc=cz&selLanguage=cs L. Kvapilová