Aktuality

Aktuality

Obvodní kolo - Aplikační software

23. 1. 2023 |Soutěže |

Obvodní kolo soutěže Aplikační software ve spolupráci s DDM Praha 4 – Hobby centrum 4 pro školní rok 2022/2023 proběhne ve dnech 21. - 23. 2. 2023. Odkaz pro odevzdání soutěžní práce zde.

zš

Výsledky a fotografie naleznete v příloze. Gratulujeme.


Odkaz pro odevzdání soutěžní práce (pro zaregistrované).  


Termín: obvodní kolo (na naší škole) 23. 2. 2023 7.45 – 10.00 v PC1 - 121

Slavnostní vyhlášení a prezentování prací: 23. 3. 2023 od 14h na ZŠ Jílovská

 Kategorie 1. stupeň: maximálně 120 min (většinou stačí 90 min + čas na zadání)

Kategorie 2. stupeň ZŠ 120 min + čas na zadání

Kategorie:

  • Grafický editor 1. stupeň – pro žáky 1. stupně ZŠ

  • Prezentační program 1. stupeň (pouze školní kolo) – pro žáky 1. stupně ZŠ v pátek 24. 2. 2023 v 7.45h místnost 121


  • Grafický editor: rastrová nebo vektorová grafika – pro žáky 2. stupně ZŠ 

  • Textový procesor a práce s internetem, daty a zdroji – pro žáky 2. stupně ZŠ 

  • Prezentační program a vlastní prezentování - pro žáky 2. stupně ZŠ 

  • NOVÁ KATEGORIE: Grafický editor: ilustrace – pro žáky 2. stupně ZŠ 

Hodnocení obvodního kola:

V obvodním kole hodnotí práce odborná porota podle daných kritérií (splnění tématu dle zadání, vhodnost využití prostředků nástrojů (kvalita i množství) používaného programu, předvedení ovládání programu s co nejvíce nástroji, estetická úroveň, nápaditost, pestrost, originalita, pravopis, typografická a další pravidla psaní textu…). 

Zvláště u grafiky se nehodnotí pouze výsledek, ale i předvedení ovládání daného programu (vhodnost použití a počet nástrojů a přesto docílení perfektního výsledku).

Podmínkou soutěžních prací je vytvoření vlastní práce (obrázku, textu, tabulky, prezentace). Při vytváření práce je však možné využít informací a pomocných objektů z internetu. V kategorii grafické editory není možné využít hotové obrázky. Zde je cílem vytvoření obrázku vlastního. Za vytvoření vlastního obrázku se však dá považovat i zásadní úprava obrázku vzorového. Podmínkou této úpravy je prokazatelné využití pokročilých funkcí grafických editorů (vrstvy, klonování, pokročilé práce s výběry atd.)

Hodnocení kategorie ilustrace je zaměřeno především na výtvarné zpracování, originalitu a estetickou úroveň. Cílem práce soutěžících je zhotovit ilustraci na zadané téma. 

Využívaný software:

Práce je možné zpracovávat v libovolném programu v souladu s licenčními podmínkami. Povoleny jsou pouze programy pro osobní počítače a notebooky.

Odkaz pro odevzdání soutěžní práce (pro zaregistrované).