Aktuality

Aktuality

Rozřazovací řízení do třídy s rozšířenou výukou jazyků a do třídy s rozšířenou výukou matematiky

24. 5. 2023 |Informační sdělení

Rozřazovací řízení do 6. třídy s rozšířenou výukou jazyků a do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky se bude konat 8. června 2023, náhradní termín je 15. června 2023.

Rozřazovací řízení  do obou tříd se uskuteční 8. 6. 2023 od 8,00 hod.

Přihlášení uchazeči se dostaví v době 8,00 – 8,15 hod. do budovy ZŠ Jílovská – příchod bočním vchodem ze dvora.

Rozřazovací řízení do matematické třídy se bude v letošním roce skládat z testu a ústního pohovoru z matematiky.  Pomůcky: psací a rýsovací potřeby, ořezané pastelky - alespoň tři barvy.

Rozřazovací řízení do jazykové třídy se bude skládat z testu z českého jazyka, testu z anglického jazyka a ústního pohovoru. Pomůcky: psací potřeby.

Předpokládaný konec v 11:30 hod.

Žáci ZŠ Jílovská, kteří jsou na tento den přihlášení k výuce, budou po skončení rozřazovacího řízení pokračovat ve vyučování dle rozvrhu výuky.

V případě, že se nebudete moci rozřazovacího řízení z vážných důvodů zúčastnit, oznamte tuto skutečnost neprodleně na tel.: 241493212, nebo na e-mail: skola@zsjilovska.cz

Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách školy, nejpozději do dvou pracovních dní od data konání rozřazovacího řízení.